Menu
Run Design Run Design

Fiestas de
Santa Eulàlia 2020

La campanya de les Festes de Santa Eulàlia 2020 és un homenatge als ‘gegantons’ 1, habitualment creats i portats pels nens de les escoles de Barcelona, són la figura més propera als participants de la festa, acompanyats de Santa Eulàlia. Plantegem un sistema gràfic basat en les tres parts diferenciades que els conformen: cap, cos i peus.

Run Design
Run Design
Run Design
Run Design

Aplicacions de la campanya de Festes de Santa Eulàlia 2020

Run Design Run Design
Run Design
Run Design
Run Design
Run Design
Run Design

Aplicacions de la campanya de Festes de Santa Eulàlia 2020

Run Design

1

Gegantons