Run és un estudi independent nascut el 2003 a Barcelona.
Realitzem projectes de comunicació gràfica impresa, digital i de l’entorn per a persones, empreses, institucions i altres organitzacions.
Construïm, amb clients i col·laboradors, propostes sinceres, sorprenents, però també discutibles. Pensem que l’espectador té el dret a reaccionar davant el que fem, doncs les intervencions públiques han de discutir-se.
Creiem que la única relació possible es basa en la confiança que es genera a partir del diàleg i el respecte.

sol·licitar portafoli

Run es un estudio de diseño independiente nacido en Barcelona en 2003. 
Realizamos proyectos de comunicación gráfica impresa, digital y del entorno, dirigidos a personas, empresas, instituciones y otras organizaciones.
Construimos, con clientes y colaboradores, propuestas sinceras y sorprendentes, pero también discutibles. Pensamos que el espectador tiene el derecho a reaccionar ante lo que hacemos, ya que las intervenciones públicas deben discutirse.
Creemos que la única relación posible se basa en la confianza generada a partir del diálogo y el respeto.

solicitar portafolio

Run is an independent graphic design studio established in Barcelona in 2003.
We work on print, digital, and environmental projects for individuals, corporations, institutions and other organizations.
Together with our clients and associates we provide honest and surprising solutions which provoke public discussion.
People have the right to react to our work – everything in the public domain should be open to discussion.
We believe that work should be based on trust generated by dialogue and respect.

request portfolio

Sant Pere més alt, 1. 1-2
08003 barcelona
T. +34 934127778
info@rundesign.net